200 kW

200 kW

I väntan på fjärrkyla installerade vi en kundanpassad maskin. Low noice med inbyggd pump och tank.
100-200 kW

100-200 kW

Flera installationer 100- 200 kW för att försörja det nya fjärrkylenätet. Installationerna avser både standardmaskiner samt low noice maskin med dubbelpump för att klara kraven på både ljudnivå och flöden till kund.