Fjärrkyla

Produktkatalog

Fjärrkylenäten växer i takt med att allt fler väljer att använda sig av fjärrkyla som alternativ. Under uppbyggnad av systemen kan T.J.ing AB erbjuda tillfällig kyla som back-up eller toppar. Vi kan leverera allt från 30 kW => X MW.

130 kW

130 kW

Ombyggnad till fjärrkyla. Vi levererade en 130 kW maskin som tar hand om kylbehovet under ombyggnaden.

100-200 kW

100-200 kW

Flera installationer 100- 200 kW för att försörja det nya fjärrkylenätet. Installationerna avser både standardmaskiner samt low noice maskin med dubbelpump för att klara kraven på både ljudnivå och flöden till kund.

200 kW

200 kW

I väntan på fjärrkyla installerade vi en kundanpassad maskin. Low noice med inbyggd pump och tank.